ALBUM Beställ skivorna i formuläret nedan
 
KAKACD023 – The Songs of Joe Hill – It's Strike in Paradise
 

2015
  1. Halleluja, I'm a Burn (3.02)
2. The Preacher and the Slave (3.45)
3. Stung Right (4.45) > LYSSNA
4. The Girl Question (4.30) > LYSSNA
5. The Tramp (5.36)
6. The Wigite Slave (4.08)
7. Casey Jones (3.31)
8. The Rebel Girl (3.49)
  9. It's a Long Way Down to the Soupline (4.20)
10. The Old Toilers message (4.30)
11. Mr Block (5.45)
12. Ta-ra-ra boom De-Ay (3.19)
13. Nearer My Job to Thee (3.40)
 
KAKACD003 – Lucas Stark sjunger Joe Hill – Strejk i paradiset
 

2010
  1. Halleluja, gå och driv (3.02)
2. Prästen och Slaven (3.45)
3. Lurad (4.45)
4. Om kvinnofrågan (4.30)
5. Luffaren (5.36) > LYSSNA
6. Slavinnan (4.08)
7. Casey Jones (3.31) > LYSSNA
8. Rebellflickan (3.49)
  9. Det är lång väg ner till soppkön (4.20)
10. Den gamla knegarns sista sång (4.30)
11. Mr Block (5.45)
12. Ta-ra-ra bom ta-ra (3.19)
13. Närmare jobb till dig (3.40) > LYSSNA
 
ER21 – Lucas Stark & Bruksorkestern – Stolt igenom havets böljor
 

2009
  1. Ett vrak uti Nordsjön (5.35) > LYSSNA
2. 1784 (5.37) > LYSSNA
3. En sjöman fruktar ej döden (4.03)
4. Chicago (3.39)
5. Den gamla briggen (2.59) > LYSSNA
  6. (5.17)
7. (4.47) > LYSSNA
8. (5.26)
9. (3.55) > LYSSNA
10. (3.29)
 
ER11 – Lucas Stark & Bruksorkestern – Skillingtryck och andra otidsenligheter
 

2007
  1. Gällivarevisan (2.54) > LYSSNA
2. Delsbovisan (5.10)
3. Drängen som spelade klaver (2.55)
4. Din är jag än (2.08)
5. Kärleksvisa (3.43)
6. Om jag vore domare (2.22)
  7. (4.06)
8. (2.54) >
9. (5.50)
10. (3.07)
11. (2.58)
12. (4.28) >
 
Beställ Lucas Stark CDs
     
   
 
Antal: "It's Strike in Paradise" - 120:- inkl porto.

Antal: "Strejk i Paradiset" - 120:- inkl porto.

Antal: "Stolt igenom havets böljor" - 120:- inkl porto.

Antal: "Skillingtryck & andra otidsenligheter" - 120:- inkl porto.